Rysslands ultimatum till Ukraina: Uppfyll kraven!

Rysslands utrikesminister Lavrov ställde nya ultimatum på Ukraina, bara dagen efter att man sagt att man är öppna för samtal.

Rysslands ultimatum till Ukraina: Uppfyll kraven!

Sergej Lavrov kom med uttalandet den 26:e december, dagen efter att president Putin sagt att man är beredda att inleda förhandslingssamtal med Ukraina.

"Våra förslag om att avmilitarisera och avnazifiera de territorier som kontrolleras av regimen, och att eliminera de hot mot Rysslands säkerhet som härrör därifrån, inklusive våra nya landområden, är välkända för fienden", ska Lavrov ha sagt enligt Tass, den ryska statliga nyhetsbyrån.

"Vår poäng är enkel: Uppfyll dem för ert eget bästa. Annars kommer frågan att avgöras av den ryska armén."

Orden är hårda och följer den retorik man tidigare haft, men det som utmärker det den här gången är att man nu skickar olika signaler. Vad det beror på och om det är avsiktligt är ju svårt att svara på men bör ändå vara något man ska reflektera över.

Ukrainas utrikesminister sade samma dag, 26 december, att han vill se ett fredstoppmöte i FN, gärna i februari. Han påtalade också att man ska vara försiktig med att lyssna på de ryska orden om att man vill inleda samtal.

– Allt de gör på slagfältet visar på motsatsen, sa han till AP.

Här kan du läsa en längre intervju i AP med Ukrainas utrikesminister.