Ökande kostnader för Slussen-projektet

Den nya bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen riskerar att springa iväg i kostnader, enligt Region Stockholm som tillsätter en extern granskning.

Ökande kostnader för Slussen-projektet
Bild: https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/171042/Slussen%2C-Stockholm/downloads

I ett tjänsteutlåtande från Region Stockholm, så slår man fast att det ligger en stor risk för kraftigt ökande kostnader för den nya bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen. Terminalen är en del av den stora ombyggnationen av Slussenområdet och är tänkt att stå klar 2025. 

Med anledning av att det ligger en risk för ökade kostnader så har man beslutat om en extern revision/granskning av byggnationen. Den ska senast i mars 2023 vara klar och lämnas in till regionstyrelsen av regiondirektören. 

I utlåtandet slår man fast att projektet redan har avvikit från budget och tidsplan. Man har slagit fast att det kommer bli kostnadsökningar i olika prognoser samt att trafikförvaltningen i Region Stockholm gör bedömningen att det även finns kvalitetsbrister i projektet. Därför vill man att en oberoende extern granskning tittar på projektet.

Vad är projekt bussterminal Slussen?

Det är ett ombyggnadsprojekt av den gamla terminalen och startade 2016. I samarbetsprojektet ingår Region Stockholm, Stockholms stad. Medfinansiärer är svenska staten och Värmdö kommun samt Nacka kommun som partner i projektet. Region Stockholm kommer, när arbetet är klart, att äga bussterminalen i Slussen och ingår därmed i regionens investeringsplan, som bidrar till att man nu vill ha en oberoende granskning. 

Här kan du läsa Region Stockholms utlåtande (pdf-fil).