Nya centralbadet göteborg - 1,7 miljarder

Nya centralbadet i Göteborg är nu på gång. Kostnaden - ca 1,7 miljarder kronor oavsett om det byggs i Gullbergsvass, på Heden eller i evenemangsområdet.

Nya centralbadet göteborg - 1,7 miljarder

Centralbadet Göteborg, som legat på is i två år, kommer att stå klart allra tidigast 2029 med en prislapp på ca 1,7 miljarder kronor - oavsett var i Göteborg det kommer byggas. 

Det spelar ingen roll var någonstans man kommer bygga det nya centralbadet någonstans, det kommer krävas en ny detaljplan i alla fall. Tidigaste byggstart för projektet är 2023 och invigning skulle  alltså kunna ske som tidigast 2029. För området på Gullbergsvass som är ett av förslagen så fanns en befintlig detaljplan sedan tidigare som man skulle kunna med det nya badet men på grund av en återremiss i höstas så är det inte längre möjligt. 

Här är de tre förslagen som diskuteras nu (utan inbördes rangordning av oss):

  1. Gullbergsvass - kostnaden skulle bli ungefär 1,710 miljarder kronor. Fördelar som man ghar lyft fram med att bygga badet här är bland annat det skulle på ett naturligt sätt binda samman det nya området runt Centralen med Gullbergsvass och skulle också i förlängningen bli en ny stadsdel. Utöver det tror man att platsen skulle vara  mest lättillgänglig för alla besökare och det skulle vara minst inskränkningar i stadsmiljön vid bygget.
  2. Evenemangsområdet - kostnaden skulle bli ca 1,650 miljarder kronor. Man gör en bedömning, från Göteborgs stads kommuntjänstemän, att läget är bra sett ur ett idrottsligt perspektiv. Ett minus som man dock pekar på är att det försvårar möjligheten till en framtida "blandstad".
  3. Heden - ett nytt centralbad på Heden i Göteborg skulle kosta ca 1,609 miljarder kronor. Platsens identitet lyfts fram som det positiva i förslaget samtidigt som man tror att badet även skulle kombineras med en del andra funktioner som kan behövas i området.

    Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen i Göteborg under januari och efter det vet vi hur det blir.