Meteoriten i Enköping går till upphittarna

Rättegången om den meteorit som slog ner i Enköping 2020 är över. Tingsrätten kom med domen idag, och de båda geologerna får äganderätten.

Meteoriten i Enköping går till upphittarna
Genrebild från wikimedia-commons

Både geologerna och markägaren till den mark som stenen landade på, ansåg sig ha äganderätten till stenen. Geologerna lämnade in stenen efter fyndet till Naturhistoriska riksmuseet.

Någon lagstiftning som tydligt styr vem som har rätt till fyndet finns ännu inte, kanske inte så oväntat i och för sig då denna typ av ärenden borde vara ganska få. Om det finns flera än detta vill säga.

– Tingsrätten gör sammantaget bedömningen att en nyss fallen meteorit inte är en del av fastigheten som den har landat på, säger Markus Tengblad (rådman), i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa en längre artikel i Uppsala Nya Tidning (UNT).