Meteorit slog ner i Enköping, avgörs i domstol

Den meteorit som 2020 slog ner i Enköping blir nu en fråga för domstol. Två parter anser sig ha rätten till rymdstenen - vem avgörs av det svenska rättsystemet.

Meteorit slog ner i Enköping, avgörs i domstol
Genrebild från wikimedia-commons

Johan Benzelstierna von Engeström äger marken som meteoriten slog ner på och han hävdar med stöd i det att han äger rymdstenen.

Nu tas frågan till svensk domstol (där tingsrättens dom om äganderätten till meteoriten kom i dagarna) då de två meteoritjägarna som hittade objektet hävdar att dem har rätt till den, eftersom dem hittade den. Dem tar stöd i den svenska allemansrätten.

Här kan du läsa originalartikeln i Uppsala Nya Tidning