Integritetspolicy

Integritetspolicy

Uppdaterad: 2022-11-20

BAKGRUND

Integritet är något som är viktigt för oss och också något som vi värdesätter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du använder våra tjänster och i de fall du anförtror oss dina uppgifter.

Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och ger förtydligande om hur vi jobbar när det gäller dina rättigheter och din integritet Syftet med denna policy är att du ska få insikt hur vi behandlar dina personuppgifter, vad dem används till, vilka som får ta del av dem och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser och åtaganden gentemot dig. Vår utgångspunkt är alltid att vi inte ska samla in mer uppgifter än vad som verkligen behövs för aktuellt ändamål och när vi gör det så strävar vi att alltid använde de uppgifter som är minst integritetskänsliga för dig.

Vi kan behöva dina uppgifter för att ge dig bra och korrekt service vid t ex marknadsföring, information och uppföljning. Ibland kan vi behöva dina uppgifter för att fullfölja och uppfylla lagar samt marknads- och kundanalyser.

Du har full rätt att motsätta dig till att vi använder dina uppgifter för marknadsföring – du får mer information om det vid första tillfället som vi samlar in dina uppgifter och även hur du gör för att ta tillbaka dessa.

PARTER

https://newsgbg.se (benämns fortsättningsvis som ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”våra”, ”företaget”, ”hemsida”, ”webbplatsen”) drivs ifrån och har sitt säte i Sverige. Företaget och personerna bakom är leverantörer av olika tjänster inom segmentet marknadsföring som t ex sökmotoroptimering, sökordsannonsering, utbildningar, föreläsningar, böcker, annan digital annonsering, konsulttjänster. Dessa benämns fortsättningsvis som Tjänsten, tjänst, tjänsten, tjänster, tjänsterna.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vi är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter som du delar med oss vid t ex:

• Du beställer en tjänst

• Du anmäler dig till nyhetsbrev eller e-postutskick

• Du anmäler dig till en av våra utbildningar eller föreläsningar

• Du kontaktar oss

• Du besöker vår webbplats och accepterar cookies

• Du på annat sätt ger ditt samtycke till behandling av personuppgifter

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar bara personuppgifter när och i de fall vi har laglig grund för det. Här följer exempel på personuppgifter som vi behandlar:

• Namn

• E-postadress

• Övriga uppgifter som du eventuellt själv lämnar och delger oss

HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

I största möjliga mån försöker vi inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina uppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra villkor eller att du delger ditt samtycke när det uttryckligen efterfrågas. När du samtycker till våra villkor så samtycker du samtidigt också att vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt och kan när som helst återkalla ett sådant samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller att inhämta nya under förutsättning att detta inte behövs för att fullgöra vår plikt och skyldighet enligt avtal eller genom lag. Var medveten om att en återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte längre kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får tillgång till dina uppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som registreras när du besöker vår webbplats i form av cookies

• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

• Uppgifter som vi får när du använder våra verktyg och tjänster

• Uppgifter som vi får när du kommunicerar med oss, kontaktar oss, söker jobb/anställning hos oss, besöker oss

HUR ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA?

Det främsta syftet med att samla in dessa uppgifter är att tillhandahålla och erbjuda dig en anpassad tjänst och att leverera en bättre tjänst med anpassat innehåll. Vi använder uppgifterna för att ge dig information eller tjänster som du efterfrågar samt att även förstå webbplatsens besökare och dennes nyttjande av webbplatsen bättre.

Vi kan även vid tillfälle använda de uppgifter du med samtycke lämnat till oss för att sända dig information om oss och produkter och tjänster som vi tror är av intresse för dig. Sådan information får du enbart från oss. Du kommer heller inte få sådan information om du angivit att du inte vill det.

Om du vid någon tidpunkt inte längre vill erhålla sådan information från oss eller ändra sättet på vilket vi kommunicerar med dig så kan du kontakta oss och uppge hur du vill att vi kommunicerar med dig.

VAR HAMNAR UPPGIFTERNA?

Vi skänker inte bort, säljer eller hyr ut uppgifter om dig till tredje part.

För att kunna erbjuda dig bättre tjänster kan vi komma att vidarebefordra uppgifter till personuppgiftsbiträden (som antingen har sitt säte inom EU/EES, är certifierade via Privacy Shield eller på något annat sätt godkända under Dataskyddsförordningen – GDPR). Vi gör vårt bästa och vi upprättar personuppgiftsbiträden där vi anser det erforderligt för att hålla dina personuppgifter konfidentiella inom vår organisation, koncern oavsett om detta är inom EU eller om det skett en internationell överföring av personuppgiftsbiträden.

Vi kan i särskilda fall dela personuppgifter, när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på Webbplatsen och brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller våra besökares rättigheter, när vi är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi avslöjar uppgifterna. Genom att använda vår webbplats och genom kommunikation med oss samtycker du till att dina personuppgifter används på det sätt som anges i denna integritetspolicy.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi behandlar och sparar uppgifter i upp till två år med laglig grund i samtycke, intresseavvägning, samt för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vissa uppgifter kan komma att sparas i upp till sju (7) år med stöd av Bokföringslagen (BFL).

KONTROLLERA ATT UPPGIFTER ÄR KORREKTA

Du kan ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta eller att be oss korrigera, uppdatera eller radera uppgifterna. Radering eller ändring av uppgifter kan innebära att gällande avtal sägs upp och att samarbetet avslutas. Förfrågningar om utdrag, uppdateringar eller radering skickas till: info@newsgbg.se