Hyrorna klara för 4,000 lägenheter i Stockholm

Nu har överenskommelse nåtts mellan hyresgästföreningen och två stora privata fastighetsägare - Wallenstam och Balder.

Hyrorna klara för 4,000 lägenheter i Stockholm
Bild från https://www.wallenstam.se/sv/om_oss/Press_och_media/bildbank2/bildbank/

De två bolagen (Wallenstam och Balder) har tillsammans med hyresgästföreningen enats om nya hyror för 2023 - den första höjer hyrorna med 2,5% från 1 januari och Balder höjer med 3,25% från januari. Notera att det är genomsnittshyror.

Jonas Carlsson, vice regionordförande på Hyresgästförening i Stockholm, säger till DN.se:

– Med två stora och några mindre överenskommelser klara i Stockholmsregionen verkar det som att vi hittat en nivå som fungerar för båda parter. Jag hoppas att det här kommer att sätta ett riktmärke för kommande förhandlingar. 

Strandade förhandlingar med allmännyttan

Men förhandlingarna med allmännyttan har inte kommit framåt och har nu strandat. Ärendet ligger nu hos Hyresmarknadskommitten, som har som uppgift att vara tvistlösare i frågor om hyresförhandlingar.