Allvarlig kritik mot Postnord från PTS

PTS (Post och tele-styrelsen) riktar hård och svidande kritik mot Postnords brevutdelning. Senast 20 januari 2023 ska Postnord inkomma med svar.

Allvarlig kritik mot Postnord från PTS
Bild från Postnords mediabilder postnord.com/media

PTS har tagit emot fler klagomål än vanligt på Postnords brevutdelning, sedan i juni 2022. PTS har sedan sommaren gjort en granskning som visar klart och tydligt att Postnord inte lever upp till kraven som är fastställda.

Emma Maraschin, chef för postfrågor hos PTS, säger till SVT Nyheter att man ser väldigt allvarligt på att det här inte fungerar.

Hon fortsätter med att PTS förväntar sig att Postnord tar till sig kritiken på allvar och ser till så de aktuella problemen åtgärdas skyndsamt.

Enligt uppgift så ska Postnord inkomma med en riskanalys samt en handlingsplan för att komma till rätta med de problem som finns i utförandet.

Här kan du läsa artikeln hos SVT Nyheter.